خرید و فروش تاور کرین های تانیوسدرخواست دهنده:


منطقه فعالیت: سطح ایران


زمینه فعالیت: خرید وفروش تاور کرین


شماره تماس: 09121864429


تاریخ اعتبار: آگهی منقضی شدهخرید و فروش تاور کرین های تانیوس به صورت انحصاری در سطح ایران