خرید تاور کرین در حد نودرخواست دهنده:


منطقه فعالیت: خراسان


زمینه فعالیت: ساختمان


شماره تماس: 09153176702


تاریخ اعتبار: آگهی منقضی شدهخریدار تاورکرین با ظرفیت 8 تن هستیم