فروش دی کلسیم فسفاتدرخواست دهنده:


منطقه فعالیت: قزوین


زمینه فعالیت: دامداری ها


شماره تماس: 09127817959


تاریخ اعتبار: آگهی منقضی شدهدی کلسیم فسفات و کاربرد آن در دامداری ها و مرغداری ها روبه افزایش است.