لوازم حمام و دستشویی » روشویی


شرکت های این بخش


محصولات تمامی شرکتهای این بخش
روشویی بایکال
روشویی بایکال
قیمت: ۰
ابعاد: 64
شرکت چینی بهداشتی کسری(بتا)
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان يزد...
شماره تماس: 035-35233882-4
روشویی گوشه سبلان
روشویی گوشه سبلان
قیمت: ۰
ابعاد: 45
شرکت چینی بهداشتی کسری(بتا)
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان يزد...
شماره تماس: 035-35233882-4
روشویی سبلان
روشویی سبلان
قیمت: ۰
ابعاد: 61
شرکت چینی بهداشتی کسری(بتا)
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان يزد...
شماره تماس: 035-35233882-4
روشویی نیاسا
روشویی نیاسا
قیمت: ۰
ابعاد: 63
شرکت چینی بهداشتی کسری(بتا)
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان يزد...
شماره تماس: 035-35233882-4
روشویی گلف
روشویی گلف
قیمت: ۰
ابعاد: 52
شرکت چینی بهداشتی کسری(بتا)
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان يزد...
شماره تماس: 035-35233882-4