لیست کامل قیمت ها


قیمت تیرآهن در تاریخ --۱۳۹۴/۰۶/۱۵
نوع:
محل ترخیص کالا:
حداقل قیمت:
حداکثر قیمت:
تلفن تماس:
توضیحات:
 تیرآهن 18
فلز ایران
3630000
3630000
  
 اصفهان - ترخیص کف بنگاه تهران
 تیرآهن 16
فلز ایران
3170000
3170000
  
 کف بنگاه تهران
 تیر آهن 14
فلز ایران
2295000
2295000
  
 کف بنگاه تهران
 تیرآهن 22
فلز ایران
5610000
7530000
  
 
 تیرآهن 24
فلز ایران
8710000
8970000
  
 

* تمامی قیمت ها به ریال می باشد.