نمایشگاه داخلی » دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان تعداد بازدید: ۱۳۲۰

زمان: 27 -30 مهر          مکان: زاهدان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ ۱۸:۱۴:۵۹


دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

زمان : 27 الی 30 مهرماه

ساعت بازدید:16 الی 21

برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

تلفن : 3261320-0541

فکس : 3261310-0541