» مصالح و ابزار ساختمانی

مصالح و ابزار ساختمانی

شرکت های این بخش


محصولات شرکت موزائیک ماشینی رضا
جداول پرسی
جداول پرسی
قیمت: ۲۸,۵۰۰
عرض (میلیمتر ): 35 - 50
طول (میلیمتر): 50 - 35
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
سنگ های دکوراتیو
سنگ های دکوراتیو
قیمت: ۳۴,۵۰۰
تنوع رنگ: 9 رنگ
مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش: 0
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
واش بتن دانه درشت
واش بتن دانه درشت
قیمت: ۱۳۲,۰۰۰
ابعاد: 30*60
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
واش استون
واش استون
قیمت: ۱۵۵,۰۰۰
ابعاد: 30*60
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
سنگ دکوراتیو
سنگ دکوراتیو
قیمت: ۳۴۵,۰۰۰
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
سنگ فرش کوبیک
سنگ فرش کوبیک
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰
ابعاد: 10*10*11*6
وزن: 133 kg در متر مربع
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
واش بتن
واش بتن
قیمت: ۱۲۲,۰۰۰
مقاومت فشاری: -
ابعاد: 30*60
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
تایل پرسی
تایل پرسی
قیمت: ۱۳۵,۰۰۰
ابعاد: 50*50
رنگ: فیلی و قرمز
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
موزاییک صنعتی
موزاییک صنعتی
قیمت: ۸۲,۰۰۰
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12
سنگفرش های نورانی
سنگفرش های نورانی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰
موزائیک ماشینی رضا
[ تولید کننده ]
زمینه فعالیت: مصالح و ابزار ساختمانی
منطقه فعالیت: استان آذربايجان شرقي, استان آذربايجان غربي, استان...
شماره تماس: 051-38454112 -12